Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

28.06.2022 godzina 11:16 imieniny .

Od 2005 r realizujemy zadania zlecone przez Samorządy Lokalne

(Miasta, Gminy, i Powiatu Iławskiego i Powiatu Nowomiejskiego oraz, Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego).

Współpracujemy z:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie (PCPR) www.pcprilawa.pl
Miejskiem Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie (MOPS) http://mops.ilawa.pl/
Bankiem Spółdzielczym w Iławie http://www.bankbsilawa.pl/
Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Iławie http://www.bip.visacom.pl/psse_ilawa/
Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie;
Stowarzyszeniem "Przystań" w Iławie http://www.przystan.ilawa.pl/
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci TPD w Iławie
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY "POLANKA" (SDK) w Iławie
Iławskie Centrum Kultury (ICK) http://www.ickilawa.pl/
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (ICSTiR) http://www.sport-ilawa.pl/
Stowarzyszeniem "Promyk" w Iławie http://www.promyk.webon.pl/strona_glowna.php
Pielęgniarkami szkolnymi i środowiskowymi w Powiecie Iławskim;
Stowarzyszeniami Amazonek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innych województw z Polski;www.amazonkifederacja.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych; www.cop.ilawa.pl
Mediami / prasa i radio lokalne / ;
Kurier Iławski http://www.kurier-ilawski.pl/
Pierwsza Telewizja Internetowa Iława http://www.ilawatv.pl/
Panorama Regionu http://www.ilawatv.pl/
AMOENA Polska Sp. z o.o. http://www.amoena.pl/
Gazeta Iławska www.ilawa.wm.pl/tag/

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.