Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

13.11.2019 godzina 14:05 imieniny .
Walne u Iławskich Amazonek
2019-04-10 09:36:33
13 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki.
Prezes Adela Kowalska przywitała przybyłych gości oraz Iławskie Amazonki. Wśród gości zaproszonych swoją obecnością zaszczycili nas Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława, Maria Szydłowska Księgowa – Biuro Rachunkowe BE-MAR, Danuta Nastaj – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS Iława, Leonarda Pawłowska – Kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Polanka w Iławie, Helena Rybczyńska – Rehabilitant i Katarzyna Pokojska – Redaktor Kuriera Iławskiego.
Na spotkaniu podsumowano pracę SIKA w 2018 roku.
Odczytano sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Prezes Adela Kowalska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, a sprawozdanie finansowe omówiła księgowa Maria Szydłowska, zaznaczając wynik finansowy ujemny, który wyniósł 5195 zł. Koleżanka Barbara Podwojewska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię na temat całokształtu działalności w 2018r.
Jednocześnie i jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi. Podczas spotkania omówiono plan pracy na 2019 rok. Przedstawione wcześniej sprawozdania i plan pracy na 2019 rok przyjęto, podejmując uchwały.
Uchwałą zatwierdzono też zmiany w statucie dotyczące przedłużenia kadencji z trzech na cztery lata. W związku z upłynięciem kadencji 2016 - 2019 przeprowadzono wybory.
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński na ręce Prezes Adeli Kowalskiej przekazał podziękowanie za wieloletnią współpracę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi, życząc wielu sukcesów w następnych latach przy wsparciu Gminy wiejskiej Iława.
W wyniku wyborów ponownie została Prezesem Adela Kowalska. W skład Zarządu weszły; Barbara Podwojewska / wiceprezes / Barbara Potorska / wiceprezes / Zofia Krumrei /skarbnik /Stefania Majewska /sekretarz / Renata Jackowska /członek / Zofia Klimek/ członek/. Wybrano nową Komisję Rewizyjną; Hanna Janota /przewodnicząca/ Alicja Ewertowska i Irena Jędrzejak /członkinie/.Miłym akcentem zebrania była chwila podziękowania koleżance Jadwidze Abramowicz, za długoletnią i owocną pracę jako Prezes oraz Wiceprezes SIKA, która nie zdecydowała się na ponowne kandydowanie. Odśpiewano jej "Plurimos annos" i wręczono kwiaty. Prezes Adela Kowalska nie omieszkała przedstawić zasług koleżanki Jadwigi Abramowicz, która 07.03.2018r. została Laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2018 roku. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017r. Jadwiga Abramowicz i Barbara Podwojewska odznaczone zostały Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Andrzeja Dudę za całokształt pracy na rzecz Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki i społeczności lokalnej. Wręczenia dokonał w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dnia 03.05.2018r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chodecki.
Z okazji Jubileuszu XXV Lecia Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie dnia 28.09.2018r. została przyznana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina statuetka dla Jadwigi Abramowicz w podziękowaniu za osobisty wkład pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
W dniu 01.12.2018r. z rąk Burmistrza Iławy Dawida Kopaczewskiego, Prezes Adela Kowalska odebrała statuetkę w podziękowaniu za pomoc w organizacji VIII Półmaratonu
LA RIVE im. Antoniego Gierszewskiego.
Prezes Adela Kowalska podziękowała członkom ustępującego Zarządu SIKA jak również
przyjęła podziękowania za dotychczasową współpracę wraz z życzeniami wielu sukcesów
na dalsze lata w pracy społecznej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych.
Sprawozdania za 2018r. znajdują się na stronie internetowej WWW. ilawskieamazonki.org.
w zakładce O nas – Sprawozdania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością wspieranie nas przekazując 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia IKA.

Sporządziły: Stefania Majewska i Jadwiga Abramowicz. Foto Barbara Podwojewska


Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2018 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.