Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

28.06.2022 godzina 11:27 imieniny .

HISTORIA


Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki jest organizacją samopomocową, niemedyczną działa na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi, zrzesza kobiety w trakcie i po leczeniu raka piersi.

Tytułem wprowadzenia pragniemy pokrótce przedstawić historię i strukturę działania "Ruchu Amazonek" w Polsce.


Pierwsza organizacja powstała w styczniu 1987 roku w Warszawie, to właśnie wtedy zrodziły się OCHOTNICZKI - kobiety które same przezwyciężyły chorobę i chcą nieść innym pomoc i nadzieję opartą na własnym "pozytywnym doświadczeniu." W 1993 roku istniejące już organizacje stworzyły Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" z siedzibą w Warszawie. Obecnie około 20 tysięcy członkiń jest zrzeszonych w 200 Klubach i Filiach w Polsce. W naszym kraju żyje ponad 150 tysięcy kobiet po leczeniu raka piersi i każda forma pomocy jest pożądana. Pomagamy kobietom przezwyciężać lęki i obawy, organizujemy warsztaty psychoterapeutyczne i inne formy pomocy w wychodzeniu z choroby. Jednym z istotnych działań jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

"Pomagając innym-pomagasz sobie" to nasze motto, które jest z nami od chwili powołania Filii Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki a było to w grudniu 1995r. z inicjatywy nieżyjącej już kol. Urszuli Rzezińskiej. Od grudnia 1997 roku istniejemy jako pełnoprawny i samodzielny Klub Amazonki. Od 1998 r stowarzyszenie prowadziła Krystyna Kaniecka, a od 2000 do chwili obecnej Jadwiga Abramowicz. W 2012 roku obchodziliśmy XV Lecie naszej działalności.

Od grudnia 2004r jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr KRS 0000051167. Skupiamy około 50 członków (wiek od 40 do 80 lat) z Iławy oraz powiatu iławskiego i nowomiejskiego w większości z I-II grupą niepełnosprawności.. Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonki z siedzibą w Poznaniu, Warmińsko-Mazurskiej Unii Amazonek, Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie i Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.


Terenem działania jest miasto gmina i powiat iławski oraz powiat nowomiejski.


Działalność swoją opieramy na pracy społecznej ogółu członków, a w szczególności Ochotniczek. Docieramy w szpitalach do kobiet przed i po operacji raka piersi i udzielamy im wsparcia psychicznego oraz niezbędnych informacji, wykorzystując własne doświadczenia. Wspieramy kobiety w trakcie leczenia, pomagając im w powrocie do zdrowia i znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie, dostarczając emocjonalnego i praktycznego wsparcia. Staramy się podnieść świadomość społeczeństwa na temat raka piersi, zaznajamiamy społeczność lokalną ze znaczeniem wczesnego wykrywania leczenia i rehabilitacji. Popularyzujemy wiedzę o raku piersi. Podejmujemy szerokie działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi, współorganizujemy kampanie społeczne dotyczące walki z rakiem piersi. Drukujemy materiały informacyjne o profilaktyce.

Cechuje nas wrażliwość na potrzeby innych, empatia, bezinteresowność, otwartość na drugiego człowieka.
Siedziba Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki mieści się w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1. tel.89/6499203 w I,III,IV,(V)środę w godz.15-17. .

Dyżury pełnią Ochotniczki i członkinie zarządu w każdą środę od godziny 15:00 do17:00 w siedzibie Klubu, oraz w Przychodni Specjalistycznej przy Szpitalu Powiatowym w Iławie ul. Andersa 3 w każdy piątek od 10:00 do 12:00.

Spotkania członków Klubu odbywają się w drugą środę miesiąca o godzinie 15:30 w siedzibie ul.Chełmińska 1 - Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie.


Rehabilitacja odbywa się:

  • wtorki i czwartki w sali MOPS o godzinie 8:00
  • na Basenie w piątki godz. 9:00


Prezes: Adela Kowalska tel. 502 089 753
Wiceprezes: Jadwiga Abramowicz tel. 502 293 468
Wiceprezes: Ewa Kuskowska tel. 502 293 417

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.